WIELKANOC 2019

wielkanoc2019Alleluja, Jezus żyje,
On, co za nas życie dał.
Już Go grobu noc nie kryje,
jak powiedział, zmartwychwstał.
Nućmy jemu pienia chwały:
Witaj Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja!.

Jezus Zmartwychwstały pokazuje nam,
co to znaczy miłować
bez względu na cenę, aż do końca.
Nie narodził się, żeby cierpieć,
narodził się, żeby miłować
i żeby nauczyć nas miłować.
Ta misja poprowadziła Go do cierpienia,
ale krzyż nie jest szkołą cierpienia,
jest szkołą miłości.

Niech Miłość Chrystusowa promieniuje w naszym życiu,
niech będzie wzorem do naśladowania,
niech stanie się wyzwaniem i zadaniem dla każdego z nas.

 

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Marcina Wadowity w Wadowicach