100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

papa2100 lat temu w Wadowicach przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła. Pierwszy wśród absolwentów naszej szkoły!
16 czerwca 1999 roku na wadowickim rynku padły słynne słowa: “Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło”.
Karol Wojtyła w latach 1930 - 1938 uczęszczał do Gimnazjum imienia księdza Marcina Wadowity w Wadowicach. Było to gimnazjum męskie, ośmioklasowe. Szkoła tamtego czasu opisywana jest jako klasyczna - z programem nauczania m.in. języków obcych: łacińskiego, greckiego, francuskiego, niemieckiego. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1938 roku z wynikiem ogólnym bardzo dobrym.

 


Na zajęciach artystycznych - plastycznych padł pomysł, aby w jakiś artystyczny sposób uczcić 264 papieża, 6 suwerena państwa Watykan i świętego kościoła katolickiego.... a ponad to: robotnika, filozofa, poliglotę, aktora, dramaturga, pedagoga.... poetę!
Wpadliśmy na analogiczny pomysł jak przy okazji Jubileuszu 150-lecia naszego Gimpla. Wówczas zorganizowaliśmy akcję "Licealisto! Podziel się wierszem!" Zebraliśmy wiersze od uczniów i na zajęciach artystycznych zilustrowaliśmy je. Teraz ogłosiliśmy - "Licealisto! Podziel się ilustracją!"
Każdy z nas wybrał jeden lub dwa utwory poetyckie Karola Wojtyły i wykonał do nich ilustrację w dowolnej technice plastycznej.
Materiał trafił do drukarni dzięki wsparciu dwóch chcących zachować anonimowość osób.
Symboliczną książeczkę będzie można odebrać w szkole, kiedy tylko nasza obecna codzienność wróci do ... normalności.

Tymczasem oglądajcie na swoich ekranach jak nam wyszło!

https://drive.google.com/drive/folders/1fwWFn8H-dBylr3y8gspTxjXxMsDe_KmS?usp=sharing

Ewelina Prus-Bizoń - nauczyciel wiedzy o kulturze, plastyki, zajęć artystycznych - plastycznych