Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego  wybrano kandydaturę pani Wiesławy Heredy zamieszkałej  w  Tomicach. Uzasadnienie tutaj

mgr inż. Janina Turek - dyrektor szkoły