15 stycznia 2011 zimowa wycieczka na Lubomir

Zimą w góry? Gdy marzną uszki i paluszki? Tak! Z SKKT wiele jest możliwe!
Zwiedziliśmy pasmo Łysiny i Lubomira – najwyższe w Beskidzie Makowskim. To na Lubomirze, dzięki pomysłowi Tadeusza Banachiewicza, powstało prawie sto lat temu obserwatorium astronomiczne. Zniszczone przez Niemców straszyło przez lata jedynie resztką kamiennych schodów. Niedawno odbudowane, dzięki staraniom władz gminy Wiśniowa, znowu czujnie wpatruje się w niebo. Może przybędzie komet w herbie gminy? Cudem ocalały z pożogi wojennej teleskop ze starego budynku zdobi dzisiaj hol tego nowego. Pod kopułą obserwacyjną pracuje nowoczesny teleskop o średnicy 60 cm. Pan Astronom wtajemniczył nas w metodach obserwacji nieba i zaprosił na nocne oglądanie gwiazd.
Zimą w górach może być ciekawie! Ale i tak, jak zawsze, z niecierpliwością wyglądamy wiosny...

mgr Rafał Cmunt - opiekun SKKT